Học lại thi lại - Hệ VLVH

Gửi các anh chị sinh viên,

 

Để chúng tôi có cơ sở đề nghị BGH duyệt đăng ký học lại cho các anh chị, anh chị cần có thông tin là đã nộp học phí.

 

Theo đó, các anh chị sinh viên phải hoàn thành học phí còn nợ: Hoặc đóng trực tiếp cho Trường thông qua phòng Tài chính, hoặc thông qua Ngân hàng.

 

Sau đó, scan biên lai đã chuyển khoản cho cô Thảo Hiền qua email: hienntt@dlu.edu.vn trước ngày 20/04/2014 để được xét học lại.

 

Sau ngày này, việc đăng ký học lại ờ học kỳ này coi như trễ và các anh chị sẽ phải chờ tới kỳ sau.

Hệ VLVH: Danh sach cac SV hoc lại, môn, Giáo viên phụ trách

Thông tin các lớp HLTL, Tháng 4, 2014.xl
Microsoft Excel Table [32.0 KB]
Download
DS sinh viên đã được duyệt cho học lại
Danh sach sinh vien hoc lai thi lai he V
Adobe Acrobat Document [75.1 KB]
Download

Hệ VLVH: Danh sách SV nợ học phí - Chưa được đăng ký học lại

Những sinh viên này cần đóng học phí trước mới được đề nghị học lại.

Sinh viên chưa được đăng ký học lại vì còn nợ HP
Ra soat hoc phi con no cua sinh vien he
Adobe Acrobat Document [117.3 KB]
Download

AVK34: Ký xác nhận ngành học

Mời tất cả sinh viên K34 lên Văn phòng khoa Ngoại ngữ ký xác nhận ngành học của mình. KHÔNG KÝ THAY.

 

Hạn chót là ngày 10/4/2014.

 

Hết thời hạn trên, nếu Sinh viên nào không ký xác nhận sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thiếu sót nếu có sau này.

Thông báo về miễn giảm học phí

Thông báo
thông báo xét miễn giảmh học phí hk 2 nă
Microsoft Word Document [41.5 KB]
Download
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí
mẫu đơn xin xét miến giảm học phí.doc
Microsoft Word Document [54.5 KB]
Download

Danh sách SV nhận học bổng kỳ 1 năm 13-14

thông báo hoc bong khuyen khich hoc ki 1
Adobe Acrobat Document [4.8 MB]
Download

NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP - AVK34

Đề nghị sinh viên tham gia học phần Thực tập- Thực tế lưu ý một số điểm sau:

1. Sau khi đợt thực tập kết thúc vào ngày 07/04, các em nộp nhật ký thực tập cho giảng viên trưởng nhóm hướng dẫn thực tập- hạn chót nộp nhật ký thực tập là ngày 10/4.

2. Về Báo cáo Thực tập cuối khóa:

- Sinh viên sẽ nộp 2 bản: 1 bản tiếng Việt (để thuận lợi cho người hướng dẫn các em tại cơ quan thực tập có thể đọc được cũng như cho nhận xét) và một bản tiếng Anh (để giảng viên trưởng nhóm thực tập chấm trực tiếp).

- SV lưu ý nhờ người hướng dẫn ghi nhận xét vào cả 2 bản báo cáo tiếng Anh và tiếng Việt.

- SV viết Báo cáo thực tập dựa vào format đã phát đầu đợt thực tập.

- Báo cáo thực tập sinh viên sẽ nộp hạn chót vào ngày 29 tháng 4 cho giảng viên hướng dẫn trưởng nhóm.

Nhận kết quả điều chỉnh học phần học kỳ II năm học 2013 - 2014

Hiện nay đã có  kết quả điều chỉnh học phần học kỳ II năm học 2013 – 2014. Đề nghị Ban cán sự các lớp AVK34, 35, 36 và 37 liên hệ Văn phòng Khoa nhận kết quả điều chỉnh học phần về phát cho lớp.

 

Sinh viên K33 trở về trước liên hệ nhận kết quả điều chỉnh học phần tại Văn phòng Khoa.

 

Lưu ý: Sinh viên phải lưu giữ kết quả đăng ký/điều chỉnh học phần đóng học phí đầy đủ trước khi dự thi kết thúc học phần.Những sinh viên còn nợ học phí sẽ không được dự thi.

 

Danh sách đề nghị học lại của sv hệ VLVH

Các anh chị sinh viên xem file đính kèm và phản hồi cho cô Thảo Hiền qua email hienntt@dlu.edu.vn hoac đt 0633.834.048 nếu cần chỉnh sửa.

Đề nghị HLTL, Tháng 3 - 2014.xlsx
Microsoft Excel Table [14.1 KB]
Download

Danh sách lớp phát sinh

Sau đây là 10 lớp phát sinh và danh sách sinh viên.

 

Đối với những học phần không có lớp phát sinh thì sinh viên đi học theo tên lớp (Ví dụ: môn học của K37 thì các bạn học lại K36A sẽ học lớp K37A, K36B sẽ học lớp K37B...).

 

TKB của các lớp Phát sinh được dán ở bảng thông báo của Khoa.

B - E 1.pdf
Adobe Acrobat Document [734.8 KB]
Download
GRAMMAR 2.pdf
Adobe Acrobat Document [1.5 MB]
Download
LISTENING 1__CO CHAU.pdf
Adobe Acrobat Document [1.6 MB]
Download
LISTENING 1_CO CHAU.pdf
Adobe Acrobat Document [1.6 MB]
Download
LISTENING 1_CO DUYEN.pdf
Adobe Acrobat Document [1.5 MB]
Download
LISTENING 1_CO HIEN.pdf
Adobe Acrobat Document [1.1 MB]
Download
READING 1.pdf
Adobe Acrobat Document [1.3 MB]
Download
READING 3.pdf
Adobe Acrobat Document [681.2 KB]
Download
TOURISM 1.pdf
Adobe Acrobat Document [1.7 MB]
Download
TRANSLATION THEORY.pdf
Adobe Acrobat Document [2.3 MB]
Download

Chiêu sinh lớp B2 chuẩn Châu Âu

Trung tâm Ngoại ngữ, ĐH Đà Lạt, chiêu sinh lớp B2 chuẩn Châu Âu.

 

Xin liên hệ cô Lê Thị Thiệp để biết thông thêm thông tin: 0982.404.557, hoặc gặp trực tiếp nhân viên trung tâm tại phòng Giáo viên tại A8 từ 17:00 các ngày trong tuần.

Thông báo về tư liệu

Thong bao.pdf
Adobe Acrobat Document [56.1 KB]
Download

Danh sách SV không đạt chuẩn

Danh sach sinh vien dat chuan va khong d
Adobe Acrobat Document [431.0 KB]
Download

Danh sách phân công SV thực tập - AVK34

Posted on 14 Feb 2014
Danh sach SV di thuc tap - AVK34.pdf
Adobe Acrobat Document [276.2 KB]
Download

Danh sách sinh viên đăng ký HP Thực tập thực tế

Danh sach SV dang ky hoc phan thuc tap,
Adobe Acrobat Document [286.9 KB]
Download

Đăng ký làm Luận văn tốt nghiệp - AVK34

Hướng dẫn quy trình làm luận văn TN
luận văn tốt nghiệp - AVK34.doc
Microsoft Word Document [119.0 KB]
Download

Nguồn tài liệu tham khảo

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu đến các đơn vị thông tin truy cập Cơ sở dữ liệu ScienceDirect.

Đây là một nguồn tài liệu quý phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

 
Các  bạn sinh viên truy cập theo hướng dẫn sau:
 
+ Thông báo:
 
 
 
+Link truy cap:
 
 
- Username: ardi-vn006
- Password
: s54ru1ln

Học bổng

2013102917735947scan10292013164906.pdf
Adobe Acrobat Document [2.2 MB]
Download

Public Speaking Contest - School year 2013-2014

Kế hoạch.doc
Microsoft Word Document [30.5 KB]
Download
Evaluation Criteria.doc
Microsoft Word Document [41.5 KB]
Download

DS sinh viên nợ học phí

Danh sach SV no HP.pdf
Adobe Acrobat Document [1.3 MB]
Download

DS tốt nghiệp đợt tháng 10.2013

Danh sach SV tot nghiep thang 10-2013.p
Adobe Acrobat Document [768.3 KB]
Download

Format của Research Paper - AVK34

Format of Reseearch paper.pdf
Adobe Acrobat Document [461.5 KB]
Download

Điểm tổng kết tính đến kỳ 2 năm học 12-13 - Hệ CQ

K34-K35-K36 - Anh Văn + K35 QTH
Bang diem tong ket (tinh den HK2,NH2012-
Adobe Acrobat Document [1.3 MB]
Download

Mức học phí tại trường ĐH ĐL

Thong bao muc thu hoc phi 2013-2014.pdf
Adobe Acrobat Document [77.9 KB]
Download

Đăng ký học lại các môn chưa đạt cho sv hệ VLVH

Thông báo
TB-HLTL.doc
Microsoft Word Document [69.0 KB]
Download
Mẫu đơn xin đăng ký học lại
don xin HLTL.doc
Microsoft Word Document [63.5 KB]
Download

Sinh viên mượn sách, tài liệu tại thư viện Khoa NN

Các bạn sinh viên năm tư (k34 và năm 4 hệ VLVH) khoa ngoại ngữ được mượn sách của thư viện khoa vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần, vào các buổi sáng từ 10h – 11h.

 

Lưu ý, khi mượn sách các bạn, gặp cô Vân Anh để trình thẻ sinh viên và ghi đầy đủ thông tin vào sổ mượn.

 

Thời hạn tối đa mượn sách là 2 tuần, khi trả sách các bạn cũng nhớ ký trả vào sổ mượn.

 

Nếu có thắc mắc hay vấn đề gì khác về việc mượn và trả sách có thể trực tiếp cô Vân Anh hay liên lạc theo sđt 0982002022

TKB lớp AV13B2DL

Từ 14-21/4
AV13B2DLW10.xls
Microsoft Excel Table [35.0 KB]
Download
Từ 5-10/4/14
AV13B2DLW9.xls
Microsoft Excel Table [29.5 KB]
Download