Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy: Đỗ Văn Khoa

         

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học: Nguyễn Thị Thảo Hiền         

TKB lớp AV13B2DL

Tu 3.11 - 9.11
AV13B2DL, W17.xls
Microsoft Excel Table [21.0 KB]
Download
Từ 27.10 - 31.10
AV13B2DL, W16.xls
Microsoft Excel Table [21.0 KB]
Download

TKB lớp ĐANN 2020

Từ 03.11 - 09.11
TKB_lop BD TA cho GV.xls
Microsoft Excel Table [75.0 KB]
Download
Từ 03.11 - 09.11
TKB_lop Tang cuong TA cho SV.xls
Microsoft Excel Table [52.5 KB]
Download
Từ 03.11 - 09.11
TKB_lop TA Du lịch.xls
Microsoft Excel Table [56.0 KB]
Download