Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy: Đỗ Văn Khoa

         

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học: Nguyễn Thị Thảo Hiền         

TKB lớp AV13B2DL

Tuần 10 (7-12/9)
TKB LỚP AV13B2DL, T10.pdf
Adobe Acrobat Document [22.1 KB]
Download
Tuần 9
AV13B2DL, HK5.pdf
Adobe Acrobat Document [105.7 KB]
Download

TKB lớp AV15B2DL

Tuần 12 (7-10/9)
TKB LỚP AV15B2DL, T12.pdf
Adobe Acrobat Document [16.3 KB]
Download
Tuần 11
AV15B2DL, HK1.pdf
Adobe Acrobat Document [104.3 KB]
Download