Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy: Đỗ Văn Khoa

         

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học: Nguyễn Thị Thảo Hiền         

TKB lớp AV13B2DL

Tuần 14
4.5.15 - 9.5.15
AV13B2DL, T12-18.xls
Microsoft Excel Table [50.0 KB]
Download

TKB lớp phát sinh Listening 3

Từ 20/4 - 26/4
Thoi khoa bieu lop phat sinh Tuan 39.xls
Microsoft Excel Table [32.5 KB]
Download