Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy: Đỗ Văn Khoa

         

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học: Nguyễn Thị Thảo Hiền         

TKB lớp AV13B2DL

3/8 - 8/8/2015
Tuần 5
AV13B2DL, HK5.xls
Microsoft Excel Table [170.5 KB]
Download

TKB lớp AV15B2DL

3/8 - 8/8/2015
Tuần 7
AV15B2DL, HK1.xls
Microsoft Excel Table [169.0 KB]
Download