Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy: Đỗ Văn Khoa

         

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học: Nguyễn Thị Thảo Hiền         

TKB lớp AV13B2DL

Từ 25.8 - 31.8
AV13B2DL, W7 (1).xls
Microsoft Excel Table [27.0 KB]
Download
Tu 18.8 - 24.8
AV13B2DL, W6.xls
Microsoft Excel Table [20.0 KB]
Download

TKB lớp ĐANN 2020

Từ 1.9 đến 7.9
TKB_lop BD TA cho GV.xls
Microsoft Excel Table [34.5 KB]
Download
Từ 1.9 đến 7.9
TKB_lop TA Du lịch.xls
Microsoft Excel Table [30.5 KB]
Download