Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy: Đỗ Văn Khoa

         

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học: Nguyễn Thị Thảo Hiền         

TKB lớp AV13B2DL

Tuần 10
30.3.15 - 4.5.15
AV13B2DL, W1-11.xls
Microsoft Excel Table [144.0 KB]
Download
Tuần 9
23.3.15 - 28.3.15
AV13B2DL, W1-11.xls
Microsoft Excel Table [150.0 KB]
Download

TKB lớp phát sinh Listening 3

Từ ngày 30/3 - 05/4
Thoi khoa bieu lop phat sinh Tuan 36.xls
Microsoft Excel Table [32.5 KB]
Download