Mời các bạn click vào các tab phía bên phải màn hình để lấy thông tin về Đăng ký học phần, Lịch thi, Điểm 50%, và Điểm thi.

 

Kế hoạch giảng day NH2015-2016

KE HOACH GIANG DAY SU PHAM NH 15-16.pdf
Adobe Acrobat Document 835.3 KB
KE HOACH GIANG DAY TONG HOP NH 15-16.pdf
Adobe Acrobat Document 842.0 KB

Kế hoạch đào tạo 2015-2016

Ke_hoach_giang_day_nam_2015-2016 (1).jpg
JPG Image 1.4 MB

Kế hoạch đào tạo 2014-2015

Time plan: School year 2014-2015
Ke hoach dao tao nam 2014 - 2015.jpg
JPG Image 2.5 MB

Chương trình đào tạo

Ngành Anh Văn - Tổng hợp

701 - chuongtrinhcapnhattonghopanh.pdf
Adobe Acrobat Document 312.3 KB

Ngành Anh Văn - Sư phạm

751 - chuongtrinhcapnhatsuphamanh.pdf
Adobe Acrobat Document 314.1 KB

Quốc Tế Học