Điểm thi HK1, NH2015-2016

NLCB CNML.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB
Tu tuong HCM 6.jpg
JPG Image 151.2 KB
Tu tuong HCM 5.jpg
JPG Image 169.9 KB
Tu tuong HCM 4.jpg
JPG Image 147.1 KB
Tu tuong HCM 3.jpg
JPG Image 176.2 KB
Tu tuong HCM 2.jpg
JPG Image 102.1 KB
Tu tuong HCM 1.jpg
JPG Image 678.2 KB
Tu tuong HCM.jpg
JPG Image 177.1 KB
V - E 1.pdf
Adobe Acrobat Document 660.3 KB
E - V 1.pdf
Adobe Acrobat Document 887.0 KB
E - P - P.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
Writing 1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
V - E 3.pdf
Adobe Acrobat Document 293.2 KB
Tourism 2.pdf
Adobe Acrobat Document 653.9 KB
Speaking 3.pdf
Adobe Acrobat Document 931.4 KB
Speaking 1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Research methods.pdf
Adobe Acrobat Document 654.7 KB
Interpretation 1 (bo sung).pdf
Adobe Acrobat Document 209.0 KB
Interpretation 1.pdf
Adobe Acrobat Document 431.0 KB
E - V 3.pdf
Adobe Acrobat Document 310.5 KB
B - E 4.pdf
Adobe Acrobat Document 272.0 KB
B - E 2.pdf
Adobe Acrobat Document 657.0 KB
Tieng anh 2.pdf
Adobe Acrobat Document 7.2 MB
Tieng anh 2 (CD).pdf
Adobe Acrobat Document 677.7 KB
Tieng anh 2 (No HP).pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
Trung 2.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
Phap 2.pdf
Adobe Acrobat Document 633.0 KB
American Studies.pdf
Adobe Acrobat Document 674.8 KB
British Lit.pdf
Adobe Acrobat Document 707.5 KB
Listening 2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Listening 4.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Phonetics & Phonology.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Reading 2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Reading 4.pdf
Adobe Acrobat Document 1'007.0 KB
Syntax.pdf
Adobe Acrobat Document 697.7 KB
Tourism 4.pdf
Adobe Acrobat Document 275.3 KB
Writing 3.pdf
Adobe Acrobat Document 1'018.3 KB

Điểm thi L2 các học phần Ngoại ngữ không chuyên

Phap 1 + Trung 1.pdf
Adobe Acrobat Document 488.0 KB
Phap 3+Trung 3.pdf
Adobe Acrobat Document 728.3 KB
Tieng Anh 1.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
Tieng Anh 1_001.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Tieng Anh 3.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB

Điểm thi HK3, NH2014-2015

Diem thi HK3, NH2014-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB

Điểm thi học kỳ 2-2014-2015

Diem cuoi ky (4 file).rar
compressed file archive 1.7 MB
Trung 3.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
Trung 1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Ngoai ngu 1(TA).pdf
Adobe Acrobat Document 6.8 MB
Phap 1.pdf
Adobe Acrobat Document 472.9 KB
Phap 3.pdf
Adobe Acrobat Document 300.5 KB
NGOAI NGU 3.rar
compressed file archive 3.5 MB
ANH VAN 3.rar
compressed file archive 392.2 KB
WRITING 2.pdf
Adobe Acrobat Document 741.7 KB
TOURISM 3.pdf
Adobe Acrobat Document 152.9 KB
GRAMMAR 3.pdf
Adobe Acrobat Document 690.3 KB

Điểm thi Học kỳ 2 năm học 2014-2015

Diem cuoi ky (2 file).rar
compressed file archive 585.9 KB
Diem cuoi ky (9 file).rar
compressed file archive 3.3 MB
Diem cuoi ky (7 file).rar
compressed file archive 3.6 MB

Điểm thi lần 2, HK1, NH 14-15

Diem lan 2 cac mon ly luan chinh tri.pdf
Adobe Acrobat Document 728.4 KB
Diem cac mon chuyen nganh lan 2 HK1,NH14
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
CAC MON CHUYEN NGANH (LAN 2).pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB
PHAP - TRUNG (LAN 2).pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB

Điểm thi Học kỳ 1 năm học 2014-2015

Tieng viet.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
American Studies.pdf
Adobe Acrobat Document 671.2 KB
RESEARCH METHODS.pdf
Adobe Acrobat Document 587.1 KB
Diem HK1,NH14-15(3mon).rar
compressed file archive 1'012.1 KB
Diem HK1,NH12-15(10 mon).rar
compressed file archive 6.3 MB
Duong loi cach mang cua dang csvn .pdf
Adobe Acrobat Document 642.1 KB
Tu tuong HCM.pdf
Adobe Acrobat Document 952.8 KB
Diem HK1,NH14-15(3 mon).rar
compressed file archive 2.0 MB
Diem HK1,NH14-15(11 mon).rar
compressed file archive 5.6 MB
35A - Thực hành GDBM
AVK35A - TH GD BM.pdf
Adobe Acrobat Document 475.1 KB

Điểm thi lần 2, HK2, NH2013-2014

Diem thi Lan 2, HK2, NH2013-2014.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
Diem thi Tu tuong HCM, lan 2,NH2,Nh2013-
Adobe Acrobat Document 353.6 KB

Điểm thi Tiếng Trung 1 + 2, Tiếng Pháp 1 + 2 (lần 2)

Diem thi Tieng Phap 1+2, Tieng Trung 1+2
Adobe Acrobat Document 1.6 MB

Điểm thi tiếng Anh 1, tiếng Anh 2(lần 2),NH2013-2014

Diem thi Tieng Anh 1+2 (lan2), NH2013-20
Adobe Acrobat Document 2.8 MB

Điểm thi các học phần Lý luận CT

Diem thi cac mon Khoa Ly luan chinh tri.
Adobe Acrobat Document 1.5 MB

Điểm thi các học phần chuyên ngành HK3,NH2013-2014

Diem thi HK3 (Chuyen nganh).pdf
Adobe Acrobat Document 731.6 KB

Điểm thi các học phần ngoại ngữ không chuyên HK3,NH2013-2014

Tieng anh 3.pdf
Adobe Acrobat Document 564.3 KB
Trung 3.pdf
Adobe Acrobat Document 179.9 KB
Phap 3.pdf
Adobe Acrobat Document 47.4 KB

Kỳ 2 năm học 13-14

Những NL CB của CN Mác-Lênin
Nhung NLCB cua CN Mac-Lenin 2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

Điểm thi các môn Ngoại ngữ không chuyên

Ngoại ngữ 1 - Tiếng Anh - Đại học
Ngoai ngu 1.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
Ngoại ngữ 2 - Tiếng Anh - Đại học
Ngoai ngu 2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Anh văn 1 - Cao Đẳng
Anh van 1.pdf
Adobe Acrobat Document 256.9 KB
Anh văn 2 - Cao Đẳng
Anh van 2.pdf
Adobe Acrobat Document 364.2 KB
Tu tuong Ho Chi Minh.pdf
Adobe Acrobat Document 890.0 KB
13 files
13 mon.rar
compressed file archive 5.4 MB
9 files
9 mon.rar
compressed file archive 4.6 MB
British Studies
british studies.pdf
Adobe Acrobat Document 543.5 KB
American Lit.pdf
Adobe Acrobat Document 498.8 KB
Interpretation 2.pdf
Adobe Acrobat Document 207.7 KB
Pragmatics.pdf
Adobe Acrobat Document 604.9 KB
Speaking 4.pdf
Adobe Acrobat Document 497.9 KB
Thuc tap, thuc te.pdf
Adobe Acrobat Document 334.0 KB

Thi lại học kỳ 1 năm 13-14

23 môn
diemthilan2hk1namhoc20132014.zip
Compressed Archive in ZIP Format 1.8 MB

Điểm thi Học kỳ 1 năm 2013-2014

Giáo dục QP 3
Giao duc QP 3..pdf
Adobe Acrobat Document 734.0 KB

Các môn chuyên ngành QTH

Nhập môn KVH
Nhap mon Khu Vuc Hoc.pdf
Adobe Acrobat Document 894.4 KB
Xa hoi hoc dai cuong.pdf
Adobe Acrobat Document 3.5 MB
Tieng Anh chuyen nganh Doc viet 3.pdf
Adobe Acrobat Document 3.0 MB
Tieng Anh chuyen nganh Nghe noi 3.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB
Moi truong va phat trien.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
Luat kinh te quoc te.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB
Lich su va van hoa Hoa Ky.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB
Lich su doi ngoai Viet Nam.pdf
Adobe Acrobat Document 4.0 MB
Dia ly the gioi.pdf
Adobe Acrobat Document 4.2 MB
Cac to chuc quoc te.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB
Co so van hoa Viet Nam.pdf
Adobe Acrobat Document 4.0 MB
Research Methods..pdf
Adobe Acrobat Document 580.8 KB
11 môn tiếp theo (posted 21.1.2014)
11 mon.rar
compressed file archive 7.5 MB
8 môn tiếp theo (posted 17.1.2014)
8 mon.zip
Compressed Archive in ZIP Format 4.1 MB
7 mon.zip
Compressed Archive in ZIP Format 3.8 MB

Điểm thi lại Kỳ 2 năm 12-13

Điểm của 7 môn trong file này
diemthil2hk2nh20122013.zip
Compressed Archive in ZIP Format 671.8 KB
Điểm của 16 môn trong file này
diemthil2hk2nh20122013.zip
Compressed Archive in ZIP Format 1.2 MB

Điểm học kỳ 3 - Hè 2013

British Lit.pdf
Adobe Acrobat Document 74.9 KB
Syntax.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
American Studies.pdf
Adobe Acrobat Document 54.7 KB
Grammar 3.pdf
Adobe Acrobat Document 162.6 KB
Research Methods.pdf
Adobe Acrobat Document 900.7 KB
Reading 2.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB
Pragmatics.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Listening 4.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

Điểm thi HK 2 năm học 12-13

E - V 2.pdf
Adobe Acrobat Document 392.4 KB
Co so ngon ngu hoc.pdf
Adobe Acrobat Document 622.8 KB
TACN Nghe noi 2 - QTH K35.pdf
Adobe Acrobat Document 88.9 KB
Diem 3 mon tiep theo cua lop QTH K35
TACN - LSu - Kte hoc Dcuong.rar
compressed file archive 192.7 KB
Nhung NLCB CN Mac Lenin 1.pdf
Adobe Acrobat Document 344.4 KB
Tourism 3.pdf
Adobe Acrobat Document 404.8 KB
B - E 1.pdf
Adobe Acrobat Document 629.9 KB
B - E 3.pdf
Adobe Acrobat Document 386.2 KB
British Studies.pdf
Adobe Acrobat Document 482.0 KB
Trung 2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Pháp 2.pdf
Adobe Acrobat Document 275.7 KB
Grammar 2.pdf
Adobe Acrobat Document 681.4 KB
Tu tuong ho chi minh.pdf
Adobe Acrobat Document 748.3 KB
Hàn 1.pdf
Adobe Acrobat Document 86.3 KB
Hàn 2.pdf
Adobe Acrobat Document 76.9 KB
V-E 2.pdf
Adobe Acrobat Document 192.6 KB
Writing 2.pdf
Adobe Acrobat Document 621.1 KB
Writing 4.pdf
Adobe Acrobat Document 503.3 KB
Tourism 1.pdf
Adobe Acrobat Document 563.1 KB
Speaking 4.pdf
Adobe Acrobat Document 651.9 KB
Nhat 2.pdf
Adobe Acrobat Document 59.5 KB
Nhat 1.pdf
Adobe Acrobat Document 65.0 KB
Listening 3.pdf
Adobe Acrobat Document 876.0 KB
Interpretation 2.pdf
Adobe Acrobat Document 136.6 KB
Translation Theory.pdf
Adobe Acrobat Document 656.4 KB
Speaking 2.pdf
Adobe Acrobat Document 523.7 KB
Reading 3.pdf
Adobe Acrobat Document 599.6 KB
Reading 1.pdf
Adobe Acrobat Document 639.3 KB
Morphology and Semantics.pdf
Adobe Acrobat Document 548.2 KB
Listening 1.pdf
Adobe Acrobat Document 628.7 KB