1. Tổng quan

 

Khoa Ngoại Ngữ chính thức thành lập từ năm 1992, gồm 30 cán bộ nhân viên chính thức, khoảng 15 cán bộ mời giảng, và trung bình 5 giáo viên quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v.

 

Có 2 ngành chính được đào tạo đó là Cử nhân Anh văn, và Sư phạm Anh văn.

 

Khoa đào tạo 3 loại hình: Chính quy, vừa làm vừa học, và từ xa.

Số lượng sinh viên khoảng 800 hệ chính quy, 400 hệ vừa làm vừa học.

Đồng thời Khoa đảm nhận giảng dạy các ngoại ngữ, như tiếng Pháp, Hàn, Hoa, v.v., cho các sinh viên trong trường, như Toán, Lý, Hóa, Văn, v.v 

 

2. Nhân sự

 

Ban chủ nhiệm khoa: 3

Trợ lý: 4 (1 văn thư, 2 giáo vụ, 1 IT)

Cán bộ giảng dạy: 27

 

3. Tổ bộ môn: 3

 

- Tổ Ngôn ngữ và lý thuyết tiếng

- Tổ ESP

- Tổ NN không chuyên