Điểm thi các môn Ngoại ngữ 2 + Tin học CS

AVK33NTR - Ngoại ngữ 2 + Tin học - Thi lại
AVK33NTR - NN2+TIN HOC.pdf
Adobe Acrobat Document 198.9 KB
AV10B2BH - Ngoại ngữ 2 - Thi lại
AV10B2BH- NN2.pdf
Adobe Acrobat Document 86.6 KB
AV10DLB2 - Pháp 1
NN2-PHAP1- 10DLB2.pdf
Adobe Acrobat Document 199.7 KB
AV10DLB2 - Pháp 2
NN2-PHAP2- 10DLB2.pdf
Adobe Acrobat Document 203.9 KB
AV10B2BH - Trung 1
NN2-TRUNG1- 10B2BH.pdf
Adobe Acrobat Document 274.0 KB
AV10B2BH - Trung 2
NN2-TRUNG2- 10B2BH.pdf
Adobe Acrobat Document 261.7 KB
AVK33NTR - Trung 1
NN2-TRUNG 1-33NTR_001.pdf
Adobe Acrobat Document 298.8 KB
AVK33NTR - Trung 2
NN2-TRUNG 2-33NTR.pdf
Adobe Acrobat Document 325.6 KB
AVK33NTR - Tin học CS
Tin hoc co so - 33NTR.pdf
Adobe Acrobat Document 300.4 KB

Điểm thi của sinh viên học lại thi lại

HLTL 1.rar
compressed file archive 8.3 MB
Diem HLTL 2.rar
compressed file archive 7.2 MB
HLTL3.rar
compressed file archive 9.0 MB

Điểm thi học kỳ lớp Chuyên tu tại Đà Lạt và Long An

Một số môn còn lại sẽ bổ sung sau
Diem lop chuyen tu tai Dalat va Long An.
compressed file archive 786.9 KB

Điểm kỳ Hè 2013

listening 4.pdf
Adobe Acrobat Document 28.3 KB
Reading 2.pdf
Adobe Acrobat Document 27.7 KB
Syntax.pdf
Adobe Acrobat Document 28.6 KB
Writing 1.pdf
Adobe Acrobat Document 36.1 KB
Diem thi cac sinh vien hoc lai thi lai - Thi tháng 5+6/2013
Hoc lai thi lai.rar
compressed file archive 44.6 KB

Điểm thi 1 lớp CT Long An va CT Đà Lạt

CT Đà Lạt
Diem lop AVCT11DL.rar
compressed file archive 235.7 KB
CT Long An
Diem thi CT11LA.rar
compressed file archive 179.4 KB

Click vào các lớp bên phải màn hình để xem điểm

Điểm thi lại lần 2 - Tháng 2 năm 2013

BHLớp AV10B2
Thi lai lan 2 - AV10B2BH.rar
compressed file archive 894.9 KB
Lớp AV10B2DL
Thi lai lan 2 - AV 10B2DL.rar
compressed file archive 485.0 KB
Lớp AVK32DL
Thi lai lan 2 - AVK32DL.rar
compressed file archive 723.8 KB
Các sinh viên học lại thi lại
Thi lai - cac lop Hoc lai thi lai.rar
compressed file archive 296.3 KB