Kỳ 5

AV13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB

Kỳ 4

Kỳ 4
AV13B2DL-HK4-L1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Kỳ 3

Kỳ 3, Lại lần 1
AV13B2DL-HK3-L2.pdf
Adobe Acrobat Document 370.4 KB

File điểm Kỳ 3 này đã được gởi qua Google Drive vào mail lớp vì dung lượng lớn.

Kỳ 2 

Kỳ 1,2 - Lại lần 2
AV13B2DL-HK1,2+-L3.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Kỳ 2, Lại lần 1
Ky 2, Lai lan 1.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB
Kỳ 2
Diem thi HK2, AV13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 6.4 MB

Kỳ 1 

Kỳ 1, Lại lần 1
Diem thi lai lan 1, HK1, AV13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Speaking 1 a.pdf
Adobe Acrobat Document 181.8 KB
Reading 1 - AV13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 257.3 KB
Writing 1 13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 338.9 KB
Grammar 1 13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 342.3 KB
Linguistics 1 + Listening 1 + Ly thuyet Dich
Diem AV13B2DL HK1L1.rar
compressed file archive 607.7 KB