Tháng 5 - 2015

DS tot nghiep thang 5, 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 601.6 KB

Tháng 1 - 2015

DSTN thang 1, 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 152.7 KB

Tháng 11 - 2014

Quyet dinh tot nghiep thang 11 - 2014.pd
Adobe Acrobat Document 682.9 KB

Tháng 9 - 2014

DS- SV TOT NGHIEP CNT9-2014.pdf
Adobe Acrobat Document 546.9 KB

Tháng 4 - 2014

AV10B2BH + AV10DLB2
DS SV TOT NGHIEP CU NHAN THANG 4-2014-VL
Adobe Acrobat Document 412.0 KB
AVK33NTR
DS SV TOT NGHIEP CU NHAN THANG 3-2014 -
Adobe Acrobat Document 446.4 KB

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 7 năm 2013

Dsach 1
TN-T72013.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
DSach 2
TN-T72013-4.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2012

DS SV Tot Nghiep he VLVH dot thang 12 na
Adobe Acrobat Document 3.1 MB

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 11 năm 2012

TOT NGHIEP 32BH_ 32NTR_31DL_30BHNTR.pdf
Adobe Acrobat Document 3.6 MB
Totnghiep 10CTLA.pdf
Adobe Acrobat Document 3.4 MB

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 5 năm 2012

Danh sách này có 3 trang.

Ngành Anh văn có danh sách ở cả 3 trang.

TN-QD-29-5.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB