Lớp ôn tập HLTL (theo dạng kỳ hè) - Dự kiến

Lịch thi lớp ôn tập HLTL
Lich_thi_on_tap_HLTL[1].jpg
JPG Image 1.1 MB
Thời khóa biểu lớp ôn tập HLTL
TKB_on_tap_HLTL[1].jpg
JPG Image 1.1 MB
Đề nghị ôn tập HLTL
Đe_nghi_on_tap_HLTL[1].jpg
JPG Image 1.2 MB

HK 1, 2015 - 2016

Danh sách thi lại lần 2, HK 1, 15-16
Học viên cập nhật thông tin về thời gian thi và phòng thi theo lịch thi HK1, lần 2 của các lớp hệ Chính quy.
Thi lại lần 2, HK1, 15-16.pdf
Adobe Acrobat Document 20.0 KB
Điểm HLTL, HK 1, 15-16
Diem HLTL, HK1, 15-16.pdf
Adobe Acrobat Document 207.8 KB
Danh sách thi lại lần 1, HK1, 15-16
Thi lại lần 1, HK1, 15-16.pdf
Adobe Acrobat Document 30.4 KB
Thong tin hoc lai, T10 - 2015
Thong tin hoc lai, T10.2015.pdf
Adobe Acrobat Document 74.9 KB
De nghi HLTL thang 10, 2015
HLTL, 10-2015.pdf
Adobe Acrobat Document 95.1 KB
Thông tin học lại thi lại
Thong tin hoc lai thi lai, HK1, 15-16.pd
Adobe Acrobat Document 30.2 KB
Đề nghị HLTL, HK1, 15-16
HLTL, HK1, 15-16.pdf
Adobe Acrobat Document 648.7 KB
Thông báo HLTL
TB-HLTL.doc
Microsoft Word Document 47.5 KB

HK 3, 2014 - 2015

Diem KY 3, Listening 4
Diem HLTL Ky 3 14-15, Listening 4.pdf
Adobe Acrobat Document 35.5 KB
Đề nghị HLTL
SV theo dõi Lịch thi HK3 trên Mục Thông báo
HLTL, HK3 - 2015.xls
Microsoft Excel Table 25.0 KB

HK 2, 2014 - 2015

Điểm HLTL, HK2, 14-15
HLTL, HK2, 14-15.pdf
Adobe Acrobat Document 44.0 KB
Lịch thi lần 1
NQuynh-Lis 4-13B2DL.doc
Microsoft Word Document 32.0 KB
Lịch thi lần 1
NHương-Lis 1-38A.doc
Microsoft Word Document 32.5 KB
Đề nghị HLTL
Đề nghị Quý học viên liên hệ với giảng viên phụ trách lớp theo thông tin trong Đề nghị để tham gia học và lấy điểm theo quy định.
HLTL, T1 - 2015.xls
Microsoft Excel Table 43.0 KB

Thông tin về việc Đăng ký Học lại thi lại, theo TB số 78 - tháng 4, 2015

1.      Sau khi sinh viên dự thi học kỳ, thi lại lần 1 và thi lại lần 2 chưa đạt. Sinh viên được phép đăng ký học và thi lại nếu hội đủ những điều kiện sau:

-          Đơn xin đăng ký học và thi lại

-          Bảng điểm in từ website www.dlu.edulvn (đánh dấu những môn chưa đạt cần đăng ký)

-          Hoàn thành học phí tính đến thời điểm hiện tại.

2.      Tại cơ sở liên kết:

-          Được học cùng với khóa sau (nếu có).

-          Được thi trả nợ tối đa 2 lần: thi học kỳ + thi lại lần 1.

3.      Tại trường ĐHĐL:

-          Trường hợp cơ sở liên kết không có học phần sinh viên đăng ký.

-          Khoa chuyên môn tổ chức học và thi lại vào học kỳ hè.

-          Chỉ được thi một lần.

4.    Sinh viên cần theo dõi lịch thi Học kỳ của lớp mình được duyệt cho học cùng. Lịch thi HK được đăng ở Tab Lịch thi.

5.    Sinh viên chỉ được dự thi khi đã hoàn tất việc đóng học phí đăng ký học và thi lại. 

6.   Trình biên lai đã hoàn tất học phí khi vào phòng thi. 

HK 1, 2014 -2015

Điểm HLTL, Hk1, 14-15, Lần 2, môn Writing
HLTL, HK1, 14-15.pdf
Adobe Acrobat Document 23.4 KB
Điểm thi lại lần 2
Ky 1, Lan 2, 14-15.pdf
Adobe Acrobat Document 418.5 KB
Lịch thi lại lần 2
Thi lại lần 2.rar
compressed file archive 69.8 KB
Điểm thi lại lần 1
Diem HLTL lan 1 - Thang 12, 2014 - Gramm
Adobe Acrobat Document 360.5 KB
Lịch thi lại lần 1
Phòng thi được dán tại văn phòng Khoa NN - A7
Thi lai lan 1.rar
compressed file archive 83.9 KB
Đề nghị HLTL
HLTL, T9 - 2014, GV.xls
Microsoft Excel Table 29.5 KB

HK3, 2013 - 2014

HLTL, Điểm thi Hk 3, 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 94.2 KB
DS HLTL kỳ Hè 2014
DS HLTL HK3, 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 58.9 KB
Đề nghị HLTL, VLVH, Học kỳ 3 13-14.pdf
Adobe Acrobat Document 72.9 KB

HK2, 2013 - 2014

Điểm HLTL, trong HK 1, 14-15
Ky 1, Lan 1.1, 14-15.pdf
Adobe Acrobat Document 742.8 KB
Điểm HLTL lần 2
HLTL, Điểm thi lần 2, 13-14.pdf
Adobe Acrobat Document 134.7 KB
Danh sách HLTL lần 2
DS HLTL LAN 2, 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 338.5 KB
Điểm HLTL lần 1
Diem HLTL, Lần 1, 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 775.0 KB
Đề nghị HLTL
ĐN HLTL tháng 4-2014.pdf
Adobe Acrobat Document 75.1 KB

DS SV còn nợ học phí tính đến tháng 4/2014

DANH SACH SV HLTL NO HOC PHI tháng 4-201
Adobe Acrobat Document 64.6 KB
DS học lại duyệt tháng 10 năm 2013
DS Hoc lai thi lai -T10, 2013.xls
Microsoft Excel Table 32.0 KB
DS học lại duyệt tháng 4 năm 2014
DS hoc lai thi lai thang 4 - 2014.xls
Microsoft Excel Table 44.0 KB
DS nợ học phí
DS sv đã đk HLTL còn nợ hp.pdf
Adobe Acrobat Document 65.0 KB