Kế hoạch giảng dạy lớp ôn tập thi tốt nghiệp - AV13B2DL - Dự kiến

Thời khóa biểu lớp ôn tập thi TN
TKB_on_tap_thi_TN[1].jpg
JPG Image 1.2 MB
Kế hoạch ôn tập thi TN
KH_on_tap_thi_TN[1].jpg
JPG Image 1.0 MB

Kế hoạch giảng dạy từ tháng 01 - tháng 06 năm 2016

AV15B2PT, HK 1
KHGD AV15B2PT, HK1.pdf
Adobe Acrobat Document 49.9 KB
AV15B2DL, HK 2
KHGD 15B2DL, HK2.pdf
Adobe Acrobat Document 44.5 KB
AV13B2PT, HK 5
KHGD 13B2PT, HK5.pdf
Adobe Acrobat Document 52.5 KB

Kế hoạch giảng dạy từ tháng 6 - tháng 12 năm 2015

Lớp AV15B2DL, Học kỳ 1
KHGD AV15B2DL, HK 1.pdf
Adobe Acrobat Document 35.8 KB
Lớp AV13B2PT, Học kỳ 4
13B2PT, HK 4.pdf
Adobe Acrobat Document 589.4 KB
Lớp AV13B2DL, Học kỳ 5
13B2DL, HK 5.pdf
Adobe Acrobat Document 531.8 KB

Chương trình đào tạo lớp AV15B2DL

AV15B2DL, CTDT.pdf
Adobe Acrobat Document 51.0 KB

Lịch Ôn tập thi tốt nghiệp lớp AVK34BH

Ke hoach on tap thi tot nghiep K34BH.pdf
Adobe Acrobat Document 31.5 KB

Lịch học từ tháng 1 - tháng 6 năm 2015

Lớp AVK34BH, Học kỳ 9
KHGD, AVK34BH, HK9.pdf
Adobe Acrobat Document 389.9 KB
Lớp AV13B2DL, Học kỳ 4
KHGD, AV13B2DL, HK4.pdf
Adobe Acrobat Document 439.8 KB
Lớp AV13B2PT, Học kỳ 3
KHGD, AV13B2PT, HK3.pdf
Adobe Acrobat Document 475.2 KB

Lịch học từ tháng 7-12/2014 lớp AV12B2DL, AV13B2PT, AVK34BH

AV13B2DL tại Đà Lạt
KHGD AV13B2DL - HK3.pdf
Adobe Acrobat Document 25.6 KB
AV13B2PT tại Phan Thiết
KHGD AV13B2PT - HK2.pdf
Adobe Acrobat Document 32.1 KB
AVK34BH tại Biên Hòa
KHGD AVK34BH - HK8.pdf
Adobe Acrobat Document 29.3 KB

Lịch học lớp AV13B2DL, AVK34BH, AV13B2PT từ tháng 2-6/2014

KHGDAV13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
KHGDAVK34BH.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
KHGD13B2PT.pdf
Adobe Acrobat Document 25.2 KB

Lịch học NN2 lớp AV10B2BH, AV10DLB2, và AVK33NTR

AVK33NTR
KHGD NTR.pdf
Adobe Acrobat Document 30.3 KB
Biên Hòa
KHGD NN2 AV10B2BH.pdf
Adobe Acrobat Document 21.3 KB
Đà Lạt
KHGD NN2 AV10DLB2.pdf
Adobe Acrobat Document 20.9 KB

Lịch học môn Writing 1 của lớp đăng ký Hè 2013

Lich hoc Writing 1 - ky He - he VLVH.pdf
Adobe Acrobat Document 16.7 KB

Lịch học

AVK34BH - kỳ 6
KH-GD AVK34BH - ky 6.pdf
Adobe Acrobat Document 561.7 KB
Lớp AV13B2DL - kỳ 1
AV13B2DL_HK1.pdf
Adobe Acrobat Document 25.5 KB
Hè 2013 - Lớp CT tại Long AN
Ke hoach giang day He 2013 chuyen tu LA.
Adobe Acrobat Document 24.4 KB
Hè 2013 - Lớp CT tại Đà Lạt
Ke hoach giang day He 2013 chuyen tu DL.
Adobe Acrobat Document 23.2 KB