Lịch thi học kỳ tháng 2/2016 - Dự kiến

AV13B2DL, HK4, Lại L2
Lich_thi_HK4,_Lai_L2[1].jpg
JPG Image 1.1 MB

Lịch thi học kỳ tháng 11-12/2015

Phòng thi lớp AV15B2DL: A7.2

Phòng thi lớp AV13B2DL: A8LAB(thi lại), A7.1 (thi đi)

AV15B2DL, HK 1
Lich thi AV15B2DL, HK1.jpg
JPG Image 1.2 MB
AV13B2PT, HK 2-3-4
Lich thi AV13B2PT, HK 234.pdf
Adobe Acrobat Document 388.5 KB
AV13B2DL, HK 3-4-5
Lich thi AV13B2DL, HK 345.pdf
Adobe Acrobat Document 346.1 KB

Lịch thi học kỳ - Tháng 2-5/2015

AV13B2DL, HK 1-4
13B2DL, HK1-4.pdf
Adobe Acrobat Document 752.0 KB
AV13B2PT, HK 1-3
13B2PT, HK1-3.pdf
Adobe Acrobat Document 704.0 KB
AVK34BH, HK 7-8-9
AVK34BH, Lich thi HK 7, 8, 9 .pdf
Adobe Acrobat Document 562.8 KB

Lịch thi học kỳ - Tháng 12/2014

LICH THI HK7- 8-AVK34BH.pdf
Adobe Acrobat Document 505.6 KB
LICH THI HK1-2-AV13B2PT.pdf
Adobe Acrobat Document 565.2 KB
Lịch thi HK 2-3, AV13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 521.4 KB

Thi lại lần 2 - lớp AVK34BH - Tháng 8/2014

Lich thi lan 3 - K34BH.pdf
Adobe Acrobat Document 36.5 KB

Lịch thi học kỳ - Tháng 5+6/2014

AV13B2DL
LICH THI 13DL.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
AV13B2PT
LICH THI 13PT.pdf
Adobe Acrobat Document 937.3 KB
AVK34BH
LICH THI 34BH.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
Thi lại Ngoại ngữ 2: AV10B2BH + AV10B2DL + AVK33NTR
LICH THI NN2 - 33NTR + 10B2BH + 10B2DL.p
Adobe Acrobat Document 1.2 MB

Lịch thi lớp AV13B2DL KỲ 1

Lich thi AV13B2DL.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
Lịch thi lại lần 2 lớp AVK33NTR
Lich thi lan 2 K33ntr.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB

Lịch thi lớp AVCT11La và AVCT22DL tháng 10/2013

CT Đà Lạt
lICH THI L2 AV11CTDL.pdf
Adobe Acrobat Document 26.8 KB
CT Đà Lạt
LICH THI L3 AV11CTDL.pdf
Adobe Acrobat Document 28.4 KB
CT Long An
LICH THI L2 AV11CTLA.pdf
Adobe Acrobat Document 16.9 KB
CT Long An
LICH THI L3 AV11CTLA.pdf
Adobe Acrobat Document 19.8 KB

Lịch thi lại lần 2 lớp AV10DLB2

lich thi hk4-hk5 -av10dlb2.pdf
Adobe Acrobat Document 13.8 KB

Lịch thi các lớp Chuyên Tu tại Đà Lạt và Long An - Tháng 8/2013

Lớp Chuyên tu tại Long An
Lich thi lop AV11CTLA-hk3.pdf
Adobe Acrobat Document 782.2 KB
Lớp Chuyên tu tại Đà Lạt
Lich thi lop AV11CTDL-hk3.pdf
Adobe Acrobat Document 768.5 KB

Lịch thi kỳ Hè 2013

Lich thi ky He - He VLVH.pdf
Adobe Acrobat Document 51.7 KB

Lịch thi lại kỳ 5 lớp AV10B2DL

lich_thi_AV10DLB2_hk5_l2.pdf
Adobe Acrobat Document 481.6 KB

Lịch thi học kỳ 2 lớp AVK34BH và AV10DLB2

AVK34BH_HK5.pdf
Adobe Acrobat Document 40.5 KB
AV10DLB2_HK5.pdf
Adobe Acrobat Document 40.2 KB

Lịch thi lại lần 2 của các lớp AV10B2DL, AV10B2BH, và AVK32DL

Lich thi lan 2 - av10B2Bh.pdf
Adobe Acrobat Document 33.5 KB
Lich thi la lan 2 - av10B2dl.pdf
Adobe Acrobat Document 34.4 KB
Lich thi lai lan 2 - Avk32dl.pdf
Adobe Acrobat Document 29.6 KB

Lịch thi lại lần 1 kỳ cuối các lớp AV10B2BH, AV10B2DL, AVK32DL, AVK33NTR

AV10B2BH_thi lai lan 1 ky 5.pdf
Adobe Acrobat Document 660.9 KB
AV10B2DL_thi lai lan 1 ky 5.pdf
Adobe Acrobat Document 667.0 KB
AVK32DL_thi lai lan 1 ky 8.pdf
Adobe Acrobat Document 649.5 KB
AVK33NTR_thi lai lan 1 ky 8.pdf
Adobe Acrobat Document 669.8 KB

Phòng thi các lớp VLVH tại Đà Lạt

Phong thi lai L1 va thi lai L2  vao Thu Bay va Chu Nhat se duoc to chuc tai Phong Lab


Phong thi L1 va thi lai L2 vao cac ngay trong tuan se thi tai phong A8.6.2 (AV10B2DL, AV10DLB2) va  A8.5.2 (AVK32DL)

 

Lịch thi lại lần 2 - Các lớp hệ VLVH
VLVH - Thi vet thang 9.2012.xls
Microsoft Excel Table 58.5 KB
Lịch thi các lớp hệ VLVH - tháng 11-12 năm 2012
LICH THI cac lop VLVH .pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB